Sekora Ondřej (1899 - 1967)

obrázok

Typ autority
Spisovateľ, žurnalista, grafik, ilustrátor, karikaturista, entomológ

Životopis
Otec azda najznámejších kreslených postavičiek – Ferda Mravca a Chrobáka Truhlíka už od detstva prejavoval záujem o kreslenie a entomológiu. Počas gymnaziálnych štúdií ho viedol Vladimír Šindler. Neskôr, po zanechaní štúdia práva v Brne, študoval na Vysokej umelecko-priemyselnej škole v Prahe kreslenie a maľbu u profesora Arnošta Hofbauera. Jeho najväčšími vzormi boli Mikoláš Aleš, Wilhelm Busch, Pieter Brueghel, Henri Rousseau. Od roku 1921 pracoval ako kresliar a športový referent v Lidových novinách, založil a viedol časopis Sport. V rokoch 1944-1945 bol väzňom v pracovnom tábore Kleinstein. Po vojne pracoval ako redaktor denníka Práca a časopisu Dikobraz. V roku 1949 sa stal spoluzakladateľom dnešného vydavateľstva Albatros (vtedy Státní nakladatelství dětské knihy), ktoré aj viedol. Zaslúžil sa o množstvo televíznych pásiem a programov pre deti, takisto organizoval rôzne besedy. Od roku 1952 bol na voľnej nohe, prispieval do rôznych periodík (Ohníček, Pionýr, Lidové noviny, Host do domu).
Ocenenia: Zaslúžilý umelec (1964), Cena Marie Majerové za literaturu (1966).

Zdroj: http://www.spisovatele.cz

Odkazy

Knihy (19)

Newsletter
Detská knižnica