obrázok

Analfabeta Negramotná s rodiskom v našej knižnici

Čo majú spoločné ilustrátor Vlado Král a rozprávkar Ján Uličiansky? Spoločne v roku 2011 obohatili detský svet o Analfabetu Negramotnú, hlavnú hrdinku rovnomennej knihy pre deti od deväť rokov. Spolupráca pretrvala dodnes. Pri príležitosti 60. narodenín Jána Uličianskeho knižnica pripravila 11. decembra program “Z čarovného klobúka pána rozprávkara“, v ktorom si Ján Uličiansky zaspomínal na svoje doterajšie tvorivé roky a ľudí, s ktorými na svojich knihách spolupracoval. Nechýbal ani ilustrátor Vlado Král, ktorý nám v rozhovore porozprával aj o svojich nových projektoch

Aktéri: Katarína Beňová (Autor interview) Vladimír Král (Účastník interview)
Akcia: Z čarovného klobúka pána rozprávkara, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 12. 2015

Videá

Newsletter
Detská knižnica