obrázok

Mária Bedelnicová - Obrazy

Dátum: 15. 11. 2019 Autor: Katarína Klusová
Mária Bidelnicová je reštaurátorka, maliarka, ale aj fotografka. Výstava Mária Bidelnicová - Obrazy, ktorú mohli vidieť návštevníci Domu umenia od 1. októbra do 3.nevembra 2019, je len úzky výber diel z jej tvorby. Prvou časťou výstavy bol súbor diel, ktoré sú kópiami známych obrazov, konkrétne v tomto prípade Clauda Moneta. Pedagóg a usmerňovateľ umeleckého výrazu Márie Bidelnicovej bol nestor slovenského moderného umenia Rudolf Fila, ktorý svojim žiakom zadal, aby si vybrali známe diela a zobrazili ich verne ako kópie. V Dome umenia vystavili Bidelnicovej kópie Moneta, ktoré slávny maliar tvoril vo svojej záhrade. Oproti Monetovi boli v galérii vystavené tohtoročné diela autorky, ktoré nesú názov Relax. Reštaurátorská a kopiristická tvorba vyžaduje množstvo hodín strávených nad milimetrovými a centimetrovými plochami. Preto je pochopiteľné, že umelkyňa potrebovala určitý relax a uvoľnenie svojej fantázie, rukopisu. Na finisáži výstavy 3.novembra vystúpil Bolek Polívka, ktorý prítomných pobavil výrokom: . „Vážení priatelia, otváram ukončenie tejto výstavy a zároveň končím otvorenie.“ Manželia Mária a Daniel Bidelnicovci sú blízkymi priateľmi herca, navštevujú sa a takéto príjemné večery spolu mnohokrát vytvárajú.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica