Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


V rozprávkach hľadáme harmóniu a syntézu

obrázok
Spisovateľka, autorka, editorka, prekladateľka, literárna kritička. Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako autorka sa predstavila v časopisoch, predovšetkým v časopise Slniečko a v antológiách, ktoré zostavila a prispela do nich vlastnou tvorbou. Debutovala knižkou poézie Komínový panáčik a po nej vydala niekoľko kníh básničiek a rozprávok pre najmenších. V súčasnosti pôsobí ako zástupkyňa šéfredaktora detského časopisu Slniečko. Ako autorka recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue, s revue Bibiana a s ďalšími časopismi. Prekladá z češtiny a z angličtiny. Ľubica Kepštová sa zúčastnila festivalu Zázračný oriešok ako predsedníčka odbornej poroty, ktorá hodnotila súťažné rozhlasové tituly. V rozhovore nám poodhalila zákulisie rozhodovania odbornej poroty aj to, ako dnes deti vnímajú svet rozprávok.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Ľubica Kepštová (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2014, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 20. 05. 2014