Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


100 let českého komiksu

obrázok
Mestská knižnica mesta Piešťany ponúkla návštevníkom jedinečnú možnosť prostredníctvom výstavy 100 let českého komiksu nahliadnuť do českých komiksových dejín a spoznať tak diela najvýznamnejších autorov komiksovej scény 20. a 21. storočia, a to aj v historických súvislostiach. Výstava bola venovaná nielen histórii a vývoju komiksu v Čechách, ale aj kľúčovým dejinným udalostiam krajiny, ktoré boli zachytené na stránkach komiksu. Vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a Mestskej knižnici mesta Piešťany ju zapožičalo České centrum v Bratislave. Od svojho vzniku v roku 2018 precestovala kus sveta. Mali ju možnosť vidieť návštevníci nielen na Slovensku a v Čechách, ale i v Sofii, Viedni, Soule, či v Tokiu. V Piešťanskom informačnom centre ju mohli návštevníci vidieť od 21.októbra do 20. novembra 2019. Určite potešila obdivovateľov klasikov - Ondřeja Sekoru a Josefa Ladu, nadšencov Foglara a jeho Rýchlych šípov, ale i priaznivcov tvorby Karla Saudka a ďalších súčasných autorov, napr. Lucie Lomovej, Karla Jerieho, Pavla Čecha a Nikkarina. Zámerom zostavovateľov tejto výstavy bolo poodhaliť súvislosti 100 rokov odvíjajúceho sa príbehu českého komiksu a tiež poukázať na to, čo sa dialo na inom mieste v tom istom čase.

Autor: Katarína Klusová
Dátum: 12. 12. 2019