70 rokov knižnice

Naša činnosť / Jubileum knižnice / 70 rokov knižnice

Mestská knižnica vstúpila do roku 70. výročia svojho založenia vel'kolepo koncipovaným podujatím - výstavou nadregionálneho významu Ja som dobrý remeselník. Takmer tri mesiace žila knižnica mimoriadne rušným a bohatým kultúrnym životom. Vynikajúci nápad Dr. Gabriely Škorvankovej, profesionálna realizácia akad. arch. J. Žilinčára a celého tvorivého kolektívu, príkladná spolupráca s Balneologickým múzeom v Piešťanoch, prítomnosť sponzorov a zaujímavé tvorivé podujatia počas celej akcie oslovovali malých i veľkých čitateľov, ale i tých, ktorí knižnicu navštevujú len sporadicky.

Do takmer desiatky príťažlivých kójí sa okrem atribútov jednotlivých remesiel ako sú kúpeľníci, drotári, medovnikári, obuvníci, stolári, košikári, čipkárky nasťahovali i živí remeselníci a priamo pred očami návštevníkov ukazovali kus svojej šikovnosti.

Úspešnú výstavu sprevádzalo množstvo sprievodných podujatí a bola realizovaná s finančnou podporou Štátneho fondu kultúry PRO SLOVAKIA.

Newsletter
Detská knižnica