O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku…

Naša činnosť / Literárne a výtvarné súťaže / O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku…

Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, RTVS, Literárne informačné centrum Bratislava, Slniečko, literárno-umelecký mesačník pre deti, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, vydavateľstvá SPN - Mladé letá, Verbarium, TRIO Publishing a nakladatelství Albatros vypisujú medzinárodnú výtvarnú súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ pri príležitosti 100. výročia narodenia skvelej slovenskej spisovateľky, prekladateľky, redaktorky a učiteľky Kláry Jarunkovej s názvom O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku…

Téma súťaže:
Klára Jarunková napísala svetové knihy pre mládež ako Jediná či Brat mlčanlivého Vlka. Pre mladšie deti vytvorila zas rozprávky: O vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo; O dievčatku, ktoré šlo hľadať rozprávku; O psovi, ktorý mal chlapca a ďalšie. Prečítajte si niektoré z nich a nakreslite, čo sa vám najviac páčilo. Môžete to urobiť ľubovoľnou výtvarnou technikou vo formátoch A3 alebo A2. Súťažné práce musia obsahovať: názov rozprávky, meno a priezvisko žiaka, adresu bydliska, triedu a adresu školy, meno a kontakt na pedagóga (telefón, e-mail), podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov pedagóga a tiež súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov žiaka. 

Pdf na stiahnutie:

Súhlas zákonného zástupcu súťažiaceho so spracúvaním osobných údajov
Súhlas pedagóga so spracúvaním osobných údajov

 

Súťažné kategórie:

1. kategória - žiaci ZUŠ

2. kategória - žiaci základných škôl, špeciálnych škôl a školských klubov

 

Práce posielajte poštou alebo prineste osobne na adresu: 
Mestská knižnica, Školská 19, 921 01 Piešťany od 15.1.2022 do 15.4.2022. 
Vaše ilustrácie, maľby, rytiny, malé plastiky či plagáty vyhodnotíme a autorov ocenených prác pozveme na slávnostné vyhodnotenie súťaže v júni 2022 v Mestskej knižnici mesta Piešťany.

V prípade otázok nás kontaktujte na:
t. č. 033/77 259 82, 0917 565 991
e-mail kultura@kniznica.sk

Súťaž je súčasťou XII. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Životopis Kláry Jarunkovej si môžete prečítať tu.

Newsletter
Detská knižnica