Výstavné a divadelné priestory

O knižnici / Priestory knižnice / Výstavné a divadelné priestory

 

V prízemnej časti knižnice sa nachádza divadelný priestor s pódiom, v ktorom sa konajú rozmanité kultúrne podujatia - besedy, divadelné predstavenia, vernisáže a pod. Susedná výstavná časť poskytuje bohatý priestor pre realizáciu výstavných projektov, ale aj tvorivých dielní a iných aktivít umeleckého charakteru.

    Newsletter
    Detská knižnica