Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Detská porota

I. kategória monologické rozprávky

Radka Oklepková
Dagmar Dujková
Liliana Miháliková
Juraj Mariani
Alžbeta Rafajová
Denisa Fúsková
Júlia Orlovská
Lucia Orlovská
Milan Šiška
Klára Držíková
Juliana Havrlentová
Katarína Čechová
Sabína Gajdošová
Dominika Vozárová
Nikoleta Uváčková


II. kategória rozprávkové hry

Dušan Sabo 
Gabriel Domonkoš
Petra Maxianová
Lucia Ondrovičová
Patrícia Bačová
Marcela Dršková
Valéria Oslejová
Emília Aroui
Nikola Ondrejková
Vanessa Kleinová
Alexander Turan
Magdaléna Zelinková
Ingrid Schwarzová
Janka Hradská
Kristína Jánošková

Tajomníčka detskej poroty: Lucia Tarbajovská