Wilhelm HAUFF (1802 – 1827)

Zázračný oriešok / Zázračný oriešok 2010 / Súťažné tituly / Wilhelm HAUFF (1802 – 1827)

Nemecký spisovateľ

Typický predstaviteľ neskorého romantizmu, ovplyvnený prvkami realistického videnia a stvárňovania sveta. Jeho autorské rozprávky patria k trvalým hodnotám nemeckého literárneho romantizmu. Rozprávky vychádzali pôvodne v almanachoch (Karavána, Alexandrijský šejk, Hostinec v lese), neskôr vyšli pod súborným názvom Rozprávky, no vychádzali aj jednotlivo (Príbeh o kalifovi bocianovi, Malý Muk). Je aj autorom krátkych próz (Speváčka). Pre ďalší vývoj historického románu v Nemecku mal význam jeho román Lichtenstein,  romantická povesť  z württemberských dejín

Newsletter
Detská knižnica