Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Antoine de SAINT-EXUPÉRY (1900 – 1944)

Prozaik, publicista a letec

Patrí k najvýraznejším zjavom vo francúzskej literatúre 20. storočia. Narodil sa v Lyone ako potomok starobylého šľachtického rodu, študoval vo Švajčiarsku a v Paríži. Od mladosti  sa zaujímal o letectvo, ktorému sa venoval celý život. Patril do skupiny legendárnych pionierov letectva, pôsobil vo viacerých leteckých spoločnostiach v USA i v Európe. S lietaním bola spojená aj jeho spisovateľská tvorba. Písal romány i reportáže, ktorých námety čerpal zo svojich skúseností pilota. Jeho päť kníh (Južná pošta,  Nočný let, Zem ľudí, Vojnový pilot, Citadela) sa viaže k rôznym miestam na svete, kam ho priviedla služba. Vo všetkých svojich knihách rozvíjal filozofické filozofickými úvahy o zmysle ľudského života. Jeho najznámejším a najviac prekladaným dielom sa stal Malý princ - filozofická rozprávka pre dospelých o základných životných hodnotách – o priateľstve, prekonávajúcom osamelosť, o zodpovednosti a umení získať si lásku ľudí. Knihu autor dotvoril vlastnými kresbami.