Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (1929)

obrázok

Typ autority
Symfonický orchester

Životopis
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vznikol roku 1929 ako prvý profesionálny symfonický orchester na Slovensku. Oficiálnym šéfom nového rozhlasového orchestra sa stal český dirigent František Dyk. Začiatky činnosti orchestra sú spojené s mimoriadnou aktivitou Alexandra Moyzesa, ktorý sa zaslúžil o jeho postupné skvalitňovanie a rozširovanie.

Zdroj: FB Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Newsletter
Detská knižnica