Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Profesionálne je to neuveriteľný posun

obrázok
Odborná porota festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe pozostáva z odborníkov v danej oblasti a má 9 členov. Na základe počúvania hodnotí všetkých 18 súťažných titulov. Členov všetkých porôt menuje Mesto Piešťany v spolupráci s RTVS. Za Piešťany bola nominovaná Ivana Papcunová, pedagogička pôsobiaca na Gymnáziu Pierra de Coubertina.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Ivana Papcunová (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2020, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 30. 09. 2020