Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Autor ceny Zázračný oriešok 2001

Zázračný oriešok / Zázračný oriešok 2014 / Autor ceny / Zázračný oriešok 2001

Peter ČISÁRIK (1958)

Maliar, ilustrátor, divadelný a scénický výtvarník, pedagóg

Narodil sa v Tepliciach v Českej republike. Stredoškolské vzdelanie získal v odbore grafika na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, na DAMU v Prahe vyštudoval bábkarskú scénografiu. Svoj talent využil ako scénograf v košickom Bábkovom divadle. Niektoré projekty (Puk, Šťastný princ, Malá morská panna, Krajina Zázračno) predstavovali v čase vzniku „malú revolúciu“ v ponímaní modernej imaginatívnej scénografie. Najmä jeho spolupráca s Jánom Uličianskym výrazne pozdvihla úroveň tohto divadla. Ich názorová príbuznosť a tvorivé porozumenie vyústilo postupne aj do spolupráce ilustrátora a spisovateľa. Peter Čisárik ilustroval niekoľko kníh Jána Uličianskeho (Snehuliacke ostrovy, Máme Emu, Veverička Veronka, Pán Prváčik, Čarovný chlapec), ale aj Daniela Heviera (Konor) či Márie Ďuríčkovej (O Guľkovi Bombuľkovi). Tituly Máme Emu, Veverička Veronka a O Guľkovi Bombuľkovi vyšli aj v Taliansku. Vo svojich dielach vytvára obrazovú paralelu k moderným poetickým rozprávkam, akési veľkoplošné obrázkové priestorové divadlo, ktoré je schopné i samostatne esteticky pôsobiť a fungovať. Je nevšedným ilustrátorským talentom, básnikom obrazu s osobitnou poetikou zakorenenou čisto v bábkoscénografickej praxi, v divadle. Za svoju tvorbu získal niekoľko prestížnych ocenení – Cenu Ľudovíta Fullu (1997), Cenu Ministerstva kultúry SR (1993, 2001), nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena, Juhoafrická republika (2004). V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a pedagóg na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave.

Späť