Zázračný oriešok 2014
Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. VIII. ročník

Festival sa koná pod Záštitou Ministra kultúry SR MAREKA MAĎARIČA a VEĽVYSLANkyne ČESKEJ REPUBLIKY NA SLOVENSKU livie klausovej

 

Typ podujatia:
festival, podpora čítania, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania:
20. 05. 2014 - 23. 05. 2014 | Mesto Piešťany

Usporiadateľ / Organizátor:
Mesto Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany
Rozhlas a televízia Slovenska

 

Popis:
Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe je súťažnou prehliadkou rozhlasových rozprávok. Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov, ich rodičmi, pedagógmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 12 diel z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej dramaturgiou Centra dramatickej tvorby RTVS.


Pozri tiež:

Newsletter
Detská knižnica