PARTNERI FESTIVALU


Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku
Oficiálne zastúpenie Českej republiky na Slovensku. Od roku 2008 poskytuje český veľvyslanec na Slovensku záštitu nad festivalom Zázračný oriešok.

České centrum v Bratislave
České centrá rozvíjajú dialóg so zahraničnou verejnosťou a podporujú aktívnu prezentáciu ČR vo všetkých oblastiach kultúry, vedy a školstva, obchodu a cestovného ruchu. Od roku 2008 spolupracuje Mestská knižnica mesta Piešťany s Českým centrom na rôznych medzinárodných podujatiach.

Česká centrála cestovného ruchu – CzechTourism
Cieľom CzechTourism je propagácia Českej republiky ako destinácie cestovného ruchu v zahraničí aj v Českej republike. S mestskou knižnicou už niekoľko rokov spolupracuje na viacerých podujatiach ako napr. Svetový deň cestovného ruchu, mnohých prezentačno – propagačných výstavách a pod. 

Český rozhlas
Český rozhlas je verejnoprávny rozhlas so štyrmi celoplošnými, jedenástimi regionálnymi a štyrmi špeciálnymi okruhmi. Svoje vysielanie šíri tiež aj cez internet.

Rádio junior
Rádio Junior je digitálna rozhlasová stanica pre deti, ale aj všetkých, ktorí majú radi rozprávky, pesničky, rozhovory so zaujímavými hosťami, dobrodružné príbehy, vtipy a súťaže. Vysielať začalo 1. marca 2013 a vo svojom programe sa orientuje na najmenších poslucháčov.

Sladovna Písek, o.p.s.
Sladovna je kultúrny priestor, ktorý vo svojom programe prináša interaktívne expozície pre deti a ich rodičov spojené s českou detskou ilustráciou, či už prostredníctvom tvorcov, tém príbehov alebo fenoménu knihy.

Destinační management Písecko 
Koordinátor aktivít v oblasti cestovného ruchu, ktorý aktívne propaguje destináciu, vytvára jej imidž, iniciuje vznik nových turistických produktov a uplatňuje programy cielené na zvýšenie kvality cestovného ruchu v konkrétnom regióne.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s.  
Nezisková organizácia, ktorej poslaním je snaha napomáhať ekonomickému rozvoju kraja a zamestnanosti, zvýšiť návštevnosť kraja v jeho jednotlivých turistických oblastiach a vytvárať sieť partnerstiev a služieb.

BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou, na Slovensku jediná svojho druhu. Vo svojej činnosti sa orientuje na umeleckú tvorbu pre všetky vekové kategórie detí a mládeže a aktívne podporuje jej rozvoj. BIBIANA dlhodobo úspešne spolupracuje s knižnicou na podujatiach určených malým návštevníkom.

Literárne informačné centrum 
Je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí. 

Literárny fond
Je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry.

Časopis Slniečko 
Najstarší slovenský umelecký mesačník pre deti, určený žiakom 1. - 5. ročníka základných škôl. Jeho základným cieľom je formovať estetické a mravné vedomie dieťaťa a súčasne stimulovať progresívne trendy vo vývine pôvodnej beletristickej tvorby pre deti.

Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky
Samostatná dobrovoľná organizácia, ktorá zastupuje záujmy svojich členov, ochraňuje ich vydavateľské a obchodné podnikanie a stará sa o jeho všestranný rozvoj. Zároveň vykonáva poradenskú a informačnú činnosť.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola, ktorá na svojich fakultách vychováva odborníkov v oblastiach divadla, bábkarstva, hudby, tanca, filmu a televíznej tvorby. Jej študenti a pedagógovia sú našimi dlhoročnými spolupracovníkmi.

 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Je umelecká vzdelávacia inštitúciou s trvalou pozíciou a vysokou prestížou medzi slovenskými vysokými školami a fakultami umeleckého zamerania.

Janáčkova akademie múzických umění v Brne
Česká verejná vysoká škola s umeleckým zameraním, ktorá na dvoch fakultách (divadelnej a hudobnej) poskytuje komplexné vzdelanie 700 poslucháčom pripravujúcim sa na svoje budúce povolanie.

Asociácia ilustrátorov
Asociácia ilustrátorov je dobrovoľné, otvorené zoskupenie výtvarníkov, zameraných na oblasť ilustrácie a knižnej tvorby. S mestskou knižnicou ju spája niekoľkoročná úspešná spolupráca (workshopy, ilustrátorské konferencie, besedy)

Slovenská sekcia IBBY
Slovenská sekcia je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (International Board on Books for Young People - IBBY) mimovládnej organizácie UNESCO. Cieľom jej činnosti je vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj a posilňovanie záujmu autorov, vydavateľov a verejnosti o pôvodnú literárnu tvorbu pre deti i prezentovanie najkvalitnejších kníh.

Bratislavské bábkové divadlo
Cieľom divadla je ponúknuť deťom alternatívu k dnešnému modernému svetu počítačov, videohier a komiksov, vniesť do života detí, ale i dospelých kvalitné umelecké zážitky, ktoré prinášajú nielen pobavenie, ale i poznanie a skúsenosť.

Fool Moon s.r.o.
Fool Moon je produkčná spoločnosť zameraná na výrobu animovaných audiovizuálnych diel. V rámci svojej činnosti spolupracuje s mnohými etablovanými tvorcami slovenského animovaného filmu. Jej zámerom je prinášať nové formy rozprávania s výtvarnou originalitou pre dospelého i detského diváka.

BRaK - Bratislavský knižný festival
Festival vydavateľov, ilustrátorov, autorov, grafikov, typografov a všetkých priateľov peknej knihy. V tomto roku sa uskutoční v dňoch 30 . 5. – 1.6. v Bratislave. V rámci jeho podujatí sa uskutoční prezentácia rozhlasového festivalu Zázračný oriešok.

Osmijanko n.o.
Slovenská nezisková organizácia, ktorej cieľom je hravo sprevádzať deti na ceste ako stať čitateľom. Prostredníctvom mnohých aktivít, z ktorých je viacero realizovaných v úzkej spolupráci s našou knižnicou, Osmijanko približuje detskému čitateľovi čaro čítania a pestuje v ňom lásku ku knihám.

Vydavateľstvo Buvik
Vydavateľstvo pre deti, ktoré vo svojej edičnej činnosti myslí predovšetkým na malých, začínajúcich čitateľov. Pod hlavičkou Buviku vychádzajú knižky poézie, ľudovej slovesnosti, motivačné knihy pre najmenšie deti plné riekaniek, povedačiek, jednoduché autorské i ľudové rozprávky. S knižnicou ho spája takmer 20 ročná spolupráca.

Vydavateľstvo Slovart
Vydavateľstvo, medzi ktorého priority patrí vydávať obsahovo i vizuálne kvalitné knihy, v ktorých sa kvalitný a náročný obsah spája s polygraficky i výtvarne bezchybnou formou. Pravidelne spolupracuje s mestskou knižnicou na prezentáciách knižných noviniek.

Vydavateľstvo Perfekt
Vydavateľstvo, ktoré sa vo svojej edičnej činnosti venuje knihám populárno – náučnej i vecnej literatúry. Orientuje sa na pôvodné diela tohto druhu literatúry a vydáva zábavný detský časopis Fifík. Spolupracuje s viacerými zahraničnými vydavateľstvami a organizuje vydávanie titulov v rámci koedícií.

Vydavateľstvo Q111
Knižné vydavateľstvo prinášajúce na trh publikácie pre deti i pre dospelých. Majiteľkou vydavateľstva je piešťanská rodáčka Kveta Dašková.

Vydavateľstvo Artforum
Vydavateľstvo a zároveň súbor kníhkupectiev prinášajúce kvalitnú literatúru určenú všetkým milovníkom dobrodružstva myslenia. Jeho cieľom je zaplniť diery na slovenskom knižnom a doplniť ho o chýbajúce hodnotné diela pre detských aj dospelých čitateľov.

Vydavateľstvo Ikar
Vydavateľstvo ponúka pestrý žánrový výber kníh pre všetky vekové kategórie: romány, romance, trilery, zbierky básní, rozprávky, kuchárske knihy, encyklopédie, hobby literatúru pre mužov aj ženy a iné. Pod jeho hlavičkou funguje čitateľský Media klub. 

Vydavateľstvo SPN - Mladé letá
Vydavateľský dom SPN vznikol spojením dvoch vydavateľstiev – Slovenského pedagogického nakladateľstva a vydavateľstva Mladé letá. Vo svojej edičnej činnosti sa orientuje na detského čitateľa, vydalo množstvo leporel, rozprávkových knižiek a prvých populárno-náučných kníh. Pre školákov vydalo príbehové knižky, dobrodružné i dievčenské edície a encyklopédie z oblasti prírodných aj spoločenských vied.

Vydavateľstvo Trio Publishing
Slovenské vydavateľstvo ponúkajúce zaujímavé knižné tituly, od detských kníh, beletrie pre dospelých čitateľov až po literatúru faktu určenú všetkým vekovým kategóriám.

Martinus.sk
Je slovenský, pôvodne kamenný obchod s knihami, ktorý sa neskôr stal najväčším internetovým kníhkupectvom. K jeho činnosti patria početné besedy a čítačky z kníh súčasných slovenských autorov pre deti aj pre dospelých. číta a iné.

Kursalon s.r.o.
Reštaurácia a Frapéria situovaná v priestoroch kultúrnej pamiatky v mestskom parku. Je miestom konania kultúrno-spoločenských udalostí, koncertov, vernisáží a pod. 

Dom umenia Piešťany
Jedno z centier kultúrno-spoločenského života v Piešťanoch, dejisko divadelných a filmových predstavení, televíznych show, kongresov, výstav a mnohých iných podujatí. 

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa uskutočňujú rôzne koncerty a divadelné predstavenia, prehliadky amatérskych divadelných súborov ako i vystúpenia škôl, výchovné koncerty a výstavy. Mestské kultúrne stredisko sa zameriava i na osvetovú činnosť zahŕňajúcu rôzne kurzy jazykové i odborné.

Centrum voľného času AHOJ, Piešťany
Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a iných osôb do veku 30 rok v ich voľnom čase.

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
Stredná škola poskytujúca vzdelanie v oblasti hoteliérstva a gastronómie. 

CVČ Drahovce
Centrum voľného času, ktoré sa intenzívne venuje práci s deťmi počas školského roka aj v období prázdnin. Deti navštevujúce rôzne záujmové krúžky v CVČ pravidelne prezentujú svoje literárne, výtvarné, tanečné i divadelné aktivity na podujatiach mestskej knižnice.

Michal Staško - Staško Design
Design štúdio v oblastiach priemyselného designu, návrhov interiérov a designu nábytku. 

Erik Ďuriš Photography
Piešťanský fotograf a novinár publikujúci svoje fotografie v regionálnych i celoslovenských médiách. Venuje sa reportážnej, reklamnej i svadobnej fotografii, tvorbe portrétov a fotografovaniu významných podujatí v Piešťanoch a okolí.

TV Karpaty, s.r.o
Lokálna televízia prinášajúca spravodajstvo z Piešťan a okolia. 

A.B. Piešťany
Piešťanské inzertné noviny vychádzajúce s týždennou periodicitou.

Newsletter
Detská knižnica