Ciele festivalu

Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a  bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov (veková skupina 6 - 12 ročných detí), ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 12 diel z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej dramaturgiou Literárno-dramatického centra Slovenského rozhlasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter
Detská knižnica