Zázračný oriešok 2012. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. VII. ročník

FESTIVAL SA KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTÚRY SR MAREKA MAĎARIČA A VEĽVYSLANCA ČESKEJ REPUBLIKY NA SLOVENSKU JAKUBA KARFÍKA

 

Typ podujatia:
festival, podpora čítania, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania:
22. 05. 2012 - 25. 05. 2012 | Mesto Piešťany

Usporiadateľ / Organizátor:
Mestská knižnica mesta Piešťany
Mesto Piešťany
Rozhlas a televízia Slovenska
Literárny fond

Popis:
Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe je súťažnou prehliadkou rozhlasových rozprávok. Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a  bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov, ich rodičmi, pedagógmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 12 diel z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej dramaturgiou Literárno-dramatického centra Slovenského rozhlasu.

Pozri tiež:

Newsletter
Detská knižnica