Festivalová porota

Súťažné príspevky hodnotia dve poroty, obe zostavuje Mesto Piešťany v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Detská porota má 2 x 15 členov a skladá sa  zo zástupcov  detských čitateľov Mestskej knižnice mesta  Piešťany. Deti pracujú v dvoch skupinách. Prvá skupina hodnotí príspevky na základe počúvania prvej súťažnej kategórie a určí jej víťaznú nahrávku, druhá skupina hodnotí príspevky na základe počúvania druhej súťažnej kategórie a takisto určí jej víťaznú nahrávku.

Odborná porota  má 9 členov. Porota na základe počúvania hodnotí všetkých 12 súťažných príspevkov a určí víťazné nahrávky v obidvoch kategóriách.

Nie je prípustné, aby člen poroty bol osobne zúčastnený na súťažnej nahrávke (ako autor, interpret, realizátor, editor a pod.).

Členovia odbornej poroty festivalu

Ľubica Kepštová - predseda - poetka, literárna kritička, redaktorka

Marta Mráziková - vedúca Referátu kultúry, športu a mládeže pri MsÚ Piešťany

Timotea Vráblová - pedagogička a literárna historička

Mária Števková - editorka, autorka, prekladateľka, vydavateľka

Ria Paldiová - rozhlasová režisérka, herečka

Peter Vilhan - rozhlasový režisér

Ľuboš Války - zvukový majster

Helena Čertíková - vysokoškolská pedagogička, VŠMU

Tajomníčka odbornej poroty:

Eva Cíferská - vedúca Oddelenia knižnej kultúry a sekretariátu SkBBY

Členovia detskej poroty festivalu

I.  kategória - monologické rozprávky

Ela Čechová | Silvester Dupkanič | Michael Ďurina | Simona Kadlecová | Rastislav Kollár | Peter Koška | Terézia Kubincová  | Rebeka Macová
Samuel Macháč | Rebeka Macháčová | Alžbeta Mjartanová | Krištof Novák | Júlia Orlovská | Lucia Orlovská | Erik Vrábel

II. kategória - rozprávkové hry

Katarína Čechová | Klára Držíková | Dagmar Duiková | Denisa Fúsková |
Sabína Gajdošová | Vanesa Kleinová  | Juraj Mariani | Liliana Miháliková |
Radoslava Oklepková | Nikola Ondrejková | Lucia Ondrovičová | Viera Paulovová | Aurel Surový | Milan Šiška | Šimon Zámečník

Tajomníčky detskej poroty:

Mária Špiriaková

Newsletter
Detská knižnica