Ceny festivalu

Zvláštna cena Rozhlasu a televízie Slovenska

Zvláštna cena je rovnako vecnou cenou, udeľuje ju Rozhlas a televízia Slovenska a je určená výraznej umeleckej osobnosti (spisovateľ, herec, režisér), ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti.

Zvláštna cena Literárneho informačného centra

Zvláštna cena Literárneho informačného centra sa udeľuje v tomto ročníku po prvýkrát, a to pri príležitosti 95. výročia narodenia významnej slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Je určená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos.

Cena Zázračný oriešok

1. kategória:

-  cena detskej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

- cena odbornej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

2. kategória:

- cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

- cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

 

Cena Zázračný oriešok je vecná.

Newsletter
Detská knižnica