Festivalová porota

Súťažné príspevky hodnotia dve poroty, obe zostavuje Mesto Piešťany v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Detská porota má 2 x 15 členov a skladá sa zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany. Deti pracujú v dvoch skupinách. Prvá skupina hodnotí príspevky na základe počúvania prvej súťažnej kategórie a určí jej víťaznú nahrávku, druhá skupina hodnotí príspevky na základe počúvania druhej súťažnej kategórie a takisto určí jej víťaznú nahrávku.

Odborná porota má 9 členov. Porota na základe počúvania hodnotí všetkých 12 súťažných príspevkov a určí víťazné nahrávky v obidvoch kategóriách.

Nie je prípustné, aby člen poroty bol osobne zúčastnený na súťažnej nahrávke (ako autor, interpret, realizátor, editor a pod.).

Odborná porota festivalu

Timotea Vráblová - pedagogička a literárna historička
Ľubica Kepštová - predseda - poetka, literárna kritička, redaktorka
Mária Števková - editorka, autorka, prekladateľka, vydavateľka
Juraj Hubinák - dramaturg, režisér
Viera Lehoczká - teoretička v oblasti komunikácie, kultúry a médií 
Marta Mráziková - vedúca Referátu kultúry, športu a mládeže pri MsÚ Piešťany  
Dana Garguláková - dramaturg RTVS
Michal Herceg - redaktor Rádia Regina, RTVS 
Peter Vilhan - režisér, herec, pedagóg

Tajomníčka odbornej poroty: Eva Cíferská -vedúca Oddelenia knižnej kultúry a Sekretariátu SkBBY v BIBIANE, Medzinárodnom dome umenia pre deti

Detská porota festivalu

Detskú porotu tvorí 30 žiakov základných škôl z Piešťan a okolia.

Tajomníčky detskej poroty: Mária Špiriaková a Rozália Vlasková - redaktorky Rádia Junior RTVS

Členovia detskej poroty festivalu

I. kategória - monologické rozprávky
Martin Beneš
Viktória Dimitrovová
Stela Držíková
Kristína Fanová
Veronika Galová
Katarína Halmová
Lea Chynoranská
Lívia Kľúčovská
Matúš Mjartan
Mia Mlynáriková
Lucia Pernischová
Samuel Rybanský
Ema Šliková
Dorota Vindišová
Lívia Vráblová
 

II. kategória - rozprávkové hry
Barbora Bučková
Katarína Čechová
Silvester Dupkanič
Sabína Gajdošová
Erik Jurči
Peter Koška
Tereza Kubincová
Alžbeta Mjartanová
Radoslava Oklepková
Júlia Orlovská
Lucia Orlovská
Viera Paulovová
Aurel Surový
Milan Šiška
Šimon Zámečník

Newsletter
Detská knižnica