Peter VILHAN

Rozhlasový režisér, herec, pedagóg

Na počiatku voľby profesie bolo umelecké slovo. Keď Peter Vilhan povyhrával Hviezdoslavove Kubíny, Akademické Prešovy, Moravské Valmezy, ba aj Neumannove Poděbrady, myslel si, že ako absolvent pedagogickej fakulty v odbore slovenský jazyk a francúzsky jazyk urobí kariéru v jame bábkového divadla v Košiciach, či na doskách zvolenskej činohry. Neurobil. Namiesto divadelnej dráhy nastúpil do košického štúdia Slovenského rozhlasu, kde pracoval bezmála dve desaťročia, do roku 2011 ako režisér. Za ten čas zvukovo stvárnil množstvo umeleckých programov a rozhlasových hier. V súčasnosti môžeme hlas Petra Vilhana počuť v dokumentárnych filmoch rôznych televíznych staníc a zároveň pedagogicky pôsobí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Podieľa sa na vzdelávaní nových politológov a politologičiek, sociálnych pracovníkov a pracovníčok i čerstvých masmediálnych šťúk v rétorike. A takto sa svojím spôsobom vrátil k pôvodnému povolaniu.

Späť
Newsletter
Detská knižnica