Michal HERCEG

Redaktor-publicista

Narodil sa v Trnave, študoval na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Následne si doprial ešte trojročné "rozprávkové" štúdium na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FfUK, počas ktorého externe spolupracoval s budúcim zamestnávateľom. Súčasne s dopísaním poslednej bodky bakalárskej práce nastúpil 1. júna roku 2009 ako redaktor do vtedajšieho Centra publicistiky Slovenského rozhlasu. V súčasnosti je redaktorom - publicistom rádia Regina Bratislava. Jeho záujem o rozprávky je laický, nedeformovaný teoretickými poznatkami.

Späť
Newsletter
Detská knižnica