Eva CÍFERSKÁ 

Vedúca Oddelenia knižnej kultúry a Sekretariátu SkBBY

Pôsobila vo vydavateľstve Mladé letá, ako tajomníčka Kruhu priateľov detskej knihy na Slovensku. V súčasnosti pracuje v BIBIANE ako vedúca Oddelenia knižnej kultúry a Sekretariátu Slovenskej sekcie IBBY. Do jej pôsobnosti patrí organizovanie celoslovenských podujatí Dni detskej knihy, súťaže Najkrajšie knihy Slovenska, Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku a odborné semináre. Píše recenzie detských kníh, informačné texty o odborných podujatiach, rozhovory v odborných časopisoch, personálne a výberové bibliografie autorov pre deti a mládež. Podieľa sa na príprave výstav, katalógov a odborných publikácií.

Späť
Newsletter
Detská knižnica