Mária ŠTEVKOVÁ 

Editorka, prekladateľka, autorka, vydavateľka

Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave slovenský a ruský jazyk. Krátko učila na Obchodnej akadémii v Žiline a v Bratislave. Od roku 1972 bola redaktorkou vo vydavateľstve Mladé letá, v roku 1991 spolu s Danielom Hevierom založila vydavateľstvo BUVIK, špecializované na vydávanie umeleckej literatúry pre malé deti. V súčasnosti je jeho riaditeľkou a editorkou. Dlhé roky sa špecializovala na tvorbu literatúry pre deti predškolského veku, spolupracovala s vynikajúcimi autormi na tvorbe edície Studnička, Dukátiky, Medzinárodná séria obrázkových kníh a mnohých bilderbuchov. Na hravom princípe vytvorila niekoľko kníh pre najmenšie deti - Prvá knižka pre Barborku, Abeceda pre Barborku, Čo uvidel vrabček, Viem ja jeden strom, Rýmovačky, Už sme tu. Jej zbierka rozprávok Slovákov žijúcich v Maďarsku Klbôčko, dobre ma veď, priniesla motivicky zaujímavé varianty rozprávok Pavla Dobšinského a iných zberateľov. Zostavila a vydala tri alternatívne umelecké čítanky pre prvákov (Daj ma, mamička, do školy, Zajtra ideme do školy, Poslušné písmenká, Učiť sa mi zachcelo) a bola spoluautorkou prvej obrázkovej čítanky pre nepočujúce deti Päť prštekov na ruke (J. Mistrík, D. Hevier, O. Bajusová, J. Ubár, S. Mydlo, 1994). Spolupracovala s detskou redakciou STV a Slovenského rozhlasu. Napísala niekoľko rozprávkových seriálov - Kamarát Argo, Na dvore a na pažiti, Chichôtka (námet Š. Moravčík), Čo rozprávala teta srna (1993, námet Anna Minichová). Jej prekladateľskú činnosť reprezentujú autori Markéta Zinnerová (Tajomstvo prúteného košíka, 1980, Indiáni z Vetrova, 1981), Eduard Petiška (Alenkina čítanka, 1986), Karel Čapek, (Dašenka, 1997), István Csukás (Pom Pomove rozprávky, 1986), Michal Černík (Rozprávky o kohútikovi a sliepočke, 2005).

Späť
Newsletter
Detská knižnica