Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Eva KRIŽKOVÁ (1980)

Redaktorka, publicistka, scenáristka, rozhlasová režisérka

Narodila sa v Bratislave, absolvovala magisterské štúdium filmovej vedy na Filmovej fakulte VŠMU. Už počas štúdia sa príležitostne venovala aj autorskej rozhlasovej tvorbe. Za pôvodnú hru O dievčati, ktoré si zabudlo srdce v bare Katy bola ocenená na rozhlasovom festivale v Sielnici cenou za najlepšiu pôvodnú rozhlasovú hru. V roku 2013 debutovala aj ako rozhlasová režisérka realizáciou vlastného autorského textu Jozefínum a adaptácie brazílskej novely Macunaima. Okrem toho pracuje ako šéfredaktorka filmového dvojmesačníka Kinečko a v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV sa ako doktorandka venuje filmovej kinodistribúcii na Slovensku.

Späť