Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Vladimír KRÁL (1974)

Ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér, autor ceny Zázračný oriešok 2012

Patrí medzi ilustrátorov mladej generácie. Narodil sa v Bratislave, po ukončení štúdia na gymnáziu pracoval rok ako animátor v štúdiu Interline. Je absolventom Katedry animovanej tvorby na FTF VŠMU v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako ilustrátor, scénický výtvarník a grafický dizajnér. Je tiež činný v oblasti reklamy ako režisér, výtvarník a animátor TV spotov. Súčasťou jeho animovanej tvorby je napríklad úvodná zvučka filmového festivalu Art Film 1999, výtvarné návrhy k animovanému seriálu Čarovný zvonček a dokumentárnemu cyklu Římani za humny. Vytvoril ilustrácie ku knihám Astík a Obík (Kristína Vulganová, 2001), Analfabeta Negramotná (Ján Uličiansky, 2011), Vianočné mystérium (Jostein Gaarder, 2012) a Kozliatka (Mária Rázusová-Martáková, Jaroslava Blažková, 2013). Je autorom loga edície Analfabeta Negramotná / Čítame s porozumením.

Späť