Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Wilhelm GRIMM (1786 – 1859)

Jazykovedec, literárny vedec, zberateľ povestí a rozprávok

Po vzore staršieho brata Jacoba začal študovať právo na univerzite v Marburgu, no už onedlho sa aj on zameral na oblasť jazykovedy a literatúry. Bol spoluzakladateľom germanistiky a tvorcom nemeckého slovníka. Svoju kariéru začínal ako sekretár knižnice v Kasseli, odkiaľ prešiel na univerzitu v Göttingene, kde v roku 1835 získal profesúru. Od roku 1841 až do svojej smrti prednášal na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Okrem spoločných diel s bratom Jacobom  spísal, spracoval a vydal množstvo stredovekých literárnych pamiatok. Jeho najvýznamnejším dielom sa stali Nemecké hrdinské povesti.