Rekonštrukcia knižnice 2011 - 2012

O knižnici / Knižnica bez bariér / Rekonštrukcia knižnice 2011 - 2012

Vďaka úspešnému projektu Regionálneho operačného programu Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií sa budova mestskej knižnice dočkala rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá priniesla veľa pozitívnych zmien.
Rekonštrukčné práce, ktoré sa začali v septembri 2011 a trvali do marca 2012, zahŕňali opravu strechy, výmenu presklených okien, rekonštrukciu kotolne a zateplenie fasády, čím sa znížila energetická náročnosť budovy.
Významným prínosom sa stal novovybudovaný 10-miestny osobný výťah, vďaka ktorému sa knižnica stala bezbariérovou. Naše služby tak môžu využívať aj imobilní občania a prístup ku knihám výťah uľahčuje aj rodičom s kočíkmi či seniorom.

Rekonštrukciou budovy knižnice sa zlepšili technické, estetické a interiérové podmienky pre poskytovanie knižničných služieb v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva a zároveň sa utvorili predpoklady na rozvoj nových druhov pre občanov mesta i regiónu.

 

rekonstrukcia kniznica 107
rekonstrukcia kniznica 136
rekonstrukcia kniznica 135
rekonstrukcia kniznica 150
rekonstrukcia kniznica 159
rekonstrukcia kniznica 172
rekonstrukcia kniznica 184
rekonstrukcia kniznica 209
rekonstrukcia kniznica 235
rekonstrukcia kniznica 239
rekonstrukcia kniznica 243
rekonstrukcia kniznica 268
rekonstrukcia kniznica 287
rekonstrukcia kniznica 291
rekonstrukcia kniznica 302
rekonstrukcia kniznica 308
rekonstrukcia kniznica 317
rekonstrukcia kniznica 328
rekonstrukcia kniznica 355
rekonstrukcia kniznica 395
rekonstrukcia kniznica 808
rekonstrukcia kniznica 820
rekonstrukcia kniznica 821
rekonstrukcia kniznica 841
rekonstrukcia kniznica 982
rekonstrukcia kniznica 985
rekonstrukcia kniznica 992
rekonstrukcia kniznica 1009
rekonstrukcia kniznica 1010
rekonstrukcia kniznica 1029
rekonstrukcia kniznica 1039
rekonstrukcia kniznica 1045
rekonstrukcia kniznica 1050
rekonstrukcia kniznica 1054
rekonstrukcia kniznica 1058
rekonstrukcia kniznica 1067
rekonstrukcia kniznica 1082
rekonstrukcia kniznica 1086
rekonstrukcia kniznica 1099
rekonstrukcia kniznica 1100
rekonstrukcia kniznica 1109
rekonstrukcia kniznica 1113
rekonstrukcia kniznica 1120
rekonstrukcia kniznica 1140
rekonstrukcia kniznica 1141
rekonstrukcia kniznica 1157
rekonstrukcia kniznica 1158
rekonstrukcia kniznica 1160
rekonstrukcia kniznica 1181
rekonstrukcia kniznica 1188
rekonstrukcia kniznica 1192
rekonstrukcia kniznica 1197
rekonstrukcia kniznica 1213
rekonstrukcia kniznica 1214
rekonstrukcia kniznica 1226
rekonstrukcia kniznica 1237
rekonstrukcia kniznica 1238
rekonstrukcia kniznica 1242
rekonstrukcia kniznica 1251
rekonstrukcia kniznica 1264
rekonstrukcia kniznica 1279
rekonstrukcia kniznica 1289
rekonstrukcia kniznica 1399
rekonstrukcia kniznica 1434
rekonstrukcia kniznica 1443
rekonstrukcia kniznica 1445
rekonstrukcia kniznica 1448
f 4
rekonstrukcia kniznica 1460
rekonstrukcia kniznica 1476
f 1
vytah oznam
Detská knižnica