Revue Piešťany

Región a odkazy / Revue Piešťany

Kultúrno-spoločenský štvrťročník, ktorý od r. 1959 informuje o živote v našom meste, jeho osobnostiach, spoločenskom a kultúrnom živote i histórii. Časopis vydáva Mesto Piešťany v trojjazyčnej slovensko-anglicko-nemeckej mutácii.
Revue Piešťany je dvojnásobným držiteľom ceny v prestížnej súťaži Podnikové médium roka (2010 – 2. miesto, 2011 –
1. miesto) v kategórii Printové médiá rozpočtových a štátnych organizácií a 2. miesta v súťaži Miestne noviny 2011
v kategórii kultúrno-informačné noviny časopisy na Slovensku.
Časopis je voľne predajný, záujemcovia si ho môžu zakúpiť v Piešťanskom informačnom centre a v galérii Stará lekáreň.


Bližšie informácie na sekretariat@piestany.sk, info@pic-piestany.sk, msks@msks-piestany.sk.

 

Detská knižnica