Celomestské projekty

Naša činnosť / Celomestské projekty

Mesto Piešťany každoročne priláka stovky návštevníkov, ktorí prichádzajú do mesta nielen za rekreáciou a oddychom, ale aj za bohatým kultúrnym a spoločenským životom dotvárajúcim charakter kúpeľného mesta. Počas celého roka v Piešťanoch prebiehajú významné podujatia mestského, celoslovenského i medzinárodného významu. Sú to hudobné festivaly, filmové prehliadky, koncerty, výstavy výtvarného umenia, medzinárodné športové podujatia. Na všetkých týchto podujatiach sa významnou mierou podieľa aj naša knižnica spolu s informačným centrom.

Newsletter
Detská knižnica