Čím budem, keď vyrastiem

Naša činnosť / Celomestské projekty / Čím budem, keď vyrastiem

Vo februári 2015 sme v spolupráci s Materským centrom Úsmev pripravili v priestoroch knižnice zaujímavé podujatie venované deťom a rodičom pod názvom Čím budem, keď vyrastiem. Jeho cieľom bolo priblížiť deťom rozmanité povolania zo sveta dospelých. Malí návštevníci si mohli hravou interaktívnou formou vyskúšať 12 povolaní, medzi ktorými boli napríklad policajt, zdravotná sestra, smetiar, poštár, predavačka, archeológ, elektromechanik a nemohlo chýbať ani povolanie knihovníka. Každý z partnerov podujatia mal dispozícii priestor, kde jeho zamestnanci spolu s animátormi vysvetlili deťom, čo robia, kde pracujú a aké sú ich každodenné povinnosti. V rámci našej prezentácie sme deťom ukázali, ako sa orientovať v knižnom fonde, ako si môžu knižky sami vyhľadať v on-line katalógu, aké možnosti ponúka čo všetko nájdu na webovej stránke knižnice a zároveň si mohli si vyrobiť aj vlastný - rozprávkový čitateľský preukaz. Na podujatí dostali priestor reálni zamestnávatelia pôsobiaci v piešťanskom regióne, ktorí mohli takýmto nezvyčajným spôsobom zároveň odprezentovať svoje firmy.

Newsletter
Detská knižnica