Mapa mesta v ktorom žijem

Naša činnosť / Celomestské projekty / Mapa mesta v ktorom žijem

V období mesiacov august – november 2016 knižnica zrealizovala vzdelávací projekt zameraný na spoznávanie mesta Piešťany. Jeho cieľom  bolo vytvoriť u detí kladný vzťah k svojmu mestu, vzbudiť záujem dianie v ňom, rozšíriť vedomosti z histórie, geografie, občianskej náuky. V rámci projektu sme pripravili informačné hodiny zamerané na spoznávanie histórie i súčasnosti mesta a jeho významných osobností. V rámci workshopov deti rozvíjali fantáziu a prezentovali svoje predstavy o tom, ako by mohlo naše mesto vyzerať v budúcnosti. Súčasťou projektu boli aj výstavy prezentujúce práce detí a zaujímavosti Piešťan. Projekt sa realizoval s finančnou podporou Mesta Piešťany.

Newsletter
Detská knižnica