Mesto bez prestávky

Naša činnosť / Celomestské projekty / Mesto bez prestávky

Vzdelávací projekt, ktorý knižnica realizovala počas mesiacov marec – december 2017. Jeho cieľom bolo podporiť u mladej generácie záujem o spoznávanie svojho mesta, jeho prírodnými, kultúrnymi i historických hodnotami. Hlavnými projektovými aktivitami boli besedy s odborníkmi (historikmi, osobnosťami mesta a regiónu), tematické prednášky a vychádzky, tvorivé dielne a výstavy. Zámerom projektu bolo zároveň motivovať deti a mladých ľudí k tomu, aby sa aj sami vlastnou tvorivou aktivitou podieľali na živote mesta a jeho rozvoji. Projekt Mesto bez prestávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Newsletter
Detská knižnica