Prednášky

Naša činnosť / Prednášky

Z pozície kultúrno-informačnej inštitúcie považujeme za svoju povinnosť šíriť nové kvalitné informácie. Pravidelne pripravujeme ucelené prednáškové cykly na rôzne témy (história EÚ, environmentálne témy, rôzne formy prevencie) i individuálne prednášky podľa aktuálnych požiadaviek. Zároveň poskytujeme priestory pre realizáciu takýchto podujatí iným organizáciám.

Newsletter
Detská knižnica