Sluchové postihnutie

Knižnica pre všetkých / Sluchové postihnutie

Sluchové postihnutie je čiastočná alebo úplná strata sluchu, obmedzená možnosť vnímania sluchových podnetov. Sluhové postihnutie je najťažšie postihnutie z hľadiska dopadu na komunikáciu človeka, nakoľko spôsobuje ťažkú komunikačnú bariéru. Komunikačnými prostriedkami sluchovo postihnutých sú odozieranie, prstová abeceda a znakový jazyk.

Newsletter
Detská knižnica