obrázok

Svetový deň cestovného ruchu 2017

Dátum: 28. 09. 2017 Autor: Piešťanské informačné centrum
Od roku 1980 si každoročne 27. septembra pripomíname význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a celkové zlepšovanie kvality života. Dátum osláv Svetového dňa cestovného ruchu bol vybraný zámerne - práve v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy Svetovej organizácie cestovného ruchu, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v tejto oblasti. Načasovanie osláv je symbolické aj tým, že sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli. Hlavným zmyslom Svetového dňa cestovného ruchu je podporiť a zvýšiť povedomie o význame turizmu a jeho prínosoch pre celkový rozvoj spoločností. Oslavy sa každoročne nesú v duchu zvolenej témy, ktorá je práve aktuálna a priamo či nepriamo sa týka aj oblasti cestovného ruchu. Mestská knižnica a Piešťanské informačné centrum pripravili pri tejto príležitosti počas mesiaca september rôzne sprievodné podujatia.
Jedným z nich bola cestovateľská prezentácia Mirky Badinskej na tému VEĽKÝ OKRUH JUHOM AFRIKY - Juhoafrická republika, Namíbia, Botswana & Zimbabwe, ktorá sa konala v Piešťanskom informačnom centre dňa 18. septembra 2017. V priestoroch AkSen - klub aktívnych seniorov sa 20. septembra uskutočnila prezentácia Andyho Popoviča Divy Slovenska. Následne sa 25. septembra konala v PIC prezentácia knihy Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch za účasti autorov Igora Válka a ilustrátora Stanislava Lajdu. Prezentácia bola spojená s výstavou ilustrácií.
Newsletter
Detská knižnica