obrázok

Začala sa výstavba novej knižnice na Školskej ulici

Dátum: 27. 01. 1980

1982 - 1988

Výstavba účelovej budovy knižnice na Školskej ulici 19.
Newsletter
Detská knižnica