obrázok

Young Art Show 10

Dátum: 31. 10. 2017 Autor: Piešťanské informačné centrum
V čase od 3. 10. 2017 do 29. 10. 2017 sa v priestoroch Domu umenia Piešťany konal v poradí už desiaty ročník výstavy Young Art Show. Na výstave prezentovalo svoje diela 60 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Španielska, Rumunska, Srbska, Estónska, Ruska a Veľkej Británie.
YOUNG ART SHOW je výstava výtvarného umenia, poskytujúca priestor pre komunikáciu a prezentáciu prác mladých, začínajúcich výtvarníkov v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. Projekt je zameraný najmä na študentov a absolventov domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl. Publiku ponúka náhľad do časti súčasného slovenského a zahraničného výtvarného diania. Prvým cieľom YOUNG ART SHOW je pomôcť mladým autorom prezentovať svoju prácu. Dostať do povedomia svoju osobu a tvorbu. Výstava je spôsob, akým môžu mladí výtvarníci dosiahnuť svoje publikum, komunikovať s ním. Ide o možnosť vystúpiť na scénu a odohrať svoje predstavenie. Druhým cieľom YOUNG ART SHOW je edukačná činnosť. Vzbudiť záujem publika o výtvarné umenie, tvoreného obyvateľmi a návštevníkmi mesta Piešťany. Veľkou snahou organizátorov je získať si mladé publikum, oboznámiť ho so súčasným výtvarným dianím a myslením. Vzbudiť väčší záujem o dianie na Slovenskej, ale aj zahraničnej výtvarnej scéne.
Slávnostná finisáž výstavy sa konala v piatok 27. 10. 2017 o 19.00 h vo Veľkej sále Domu umenia Piešťany. Na módnej prehliadke počas finisáže predvedli svoje kolekcie módni dizajnéri Petra Kovacs, Tatiana Ďurkovová, Adela Babinská, Valéria Kršiaková, a Ondrej Forus. Program bol obohatený vystúpením klaviristu Jána Raua a rappera VLADISA. Počas finisáže boli môcť návštevníci ochutnať špeciality z dielne študentov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera.

Zdroj a foto: FB Young Art Show / Peter Čintalan

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica