obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 1996

Dátum: 01. 04. 1996 Autor: Mesto Piešťany

Vojtech Anderle

Počas svojho života nazhromaždil veľké množstvo historických fotografií zo života mesta a jeho obyvateľov. Po dvoch úspešných výstavách sa rozhodol vydať tieto knižne. Pri príležitosti svojho životného jubilea (80 rokov) vydal knihu s názvom „História Piešťan vo fotografii“ s ktorou chce nielen súčasnej generácií priblížiť časy vývoja nášho mesta 19. storočia, ale uchovať ju pre generácie budúce.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica