obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 1997

Dátum: 01. 04. 1997 Autor: Mesto Piešťany

Akad. soch. Ladislav Ľudovít Pollák

Cena sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea umelca – 85 rokov (16. 11. 1912).Vo svojej práci sa venoval komornému, monumentálnemu sochárstvu a reštaurátorskej tvorbe.
Pracovným materiálom mu bol pieskovec, žula, bronz, drevo, mramor a sadra. Vytvorené umelecké diela, ktoré sa nachádzajú na území mesta svojou krásou dotvárajú výzor mesta.
Newsletter
Detská knižnica