obrázok

ZAŽI KNIHU

Dátum: 16. 03. 2020 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Prostredníctvom projektu ZAŽI KNIHU chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru pre deti i dospelých rozmanitými a inovatívnymi aktivitami. Aktivitami nášho projektu v roku 2020 si chceme prostredníctvom kultúry a umenia pripomenúť pozitívne momenty našej spoločnej histórie Čechov a Slovákov. Tak chceme k návšteve knižnice prilákať aj príslušníkov českej menšiny a prispieť k zvýšeniu návštevnosti a výchove detí k čítaniu. Prezentáciou českej a slovenskej literatúry pre deti poukážeme na vzájomnú prepojenosť i jazykovú blízkosť oboch národov, ktoré spája spoločná história, kultúra a tradície. Aktivity projektu budú prezentovať českú a slovenskú kultúru – spisovateľov, ilustrátorov, vydavateľov, hercov, české a slovenské kultúrne inštitúcie, neziskové organizácie, umelecké vysoké školy, detské literárne časopisy, čitateľské projekty a ďalšie.
Naši detskí návštevníci sa môžu tešiť na autorské a scénické čítania z tvorby českých a slovenských autorov, Knižný kolotoč - čítania zo slovenských a českých kníh na netradičných miestach, prezentáciu slovenských a českých detských časopisov, divadelné prezentácie tvorby slovenských a českých tvorcov, výstavy českých a slovenských tvorcov a ich sprievodné podujatia (workshopy, besedy, dramatizácie, čítania s porozumením). Slovenské i české rozprávkové knihy budeme prezentovať v rôznych podobách – knižnej, animovanej, rozhlasovej, výtvarnej i dramatickej..
Pre dospelých návštevníkov pripravujeme už tradičné literárno-hudobné večery s názvom Knihotúlanie.
Súčasťou projektu bude aj cyklus podujatí Kniha v divadle, ktorý venujeme Roku slovenského divadla. Kniha bude odprezentovaná cez divadelné inscenácie, dramatizácie, scénické čítania.

Cieľovou skupinou projektu sú deti navštevujúce MŠ, ZŠ, družiny, školské kluby, centrá voľného času, deti tráviace prázdniny v táboroch, pedagógovia, vychovávatelia, kultúrno-výchovní pracovníci, rodičia a starí rodičia detí, turisti, široká verejnosť.
Projekt prebieha od marca 2020 do marca 2021. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica