obrázok

Kedysi recitoval na Hollého pamätníku

Michal Fiala stál pri zrode tradícií upratovania Sĺňavy, bežeckých pretekov okolo jazera, rezbárskych sympózií, ale aj pri vzniku piešťanských značiek na bicykloch, sadení moruší, cyklozrazu, cyklorekordu. Spolupracuje s folklórnym súborom Žito i s turistickým klubom. Je laureátom Ceny primátora za významný čin v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. V súčasnosti je poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Počas Dňa otvorených dverí v programe Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša bol jednou z osobností, ktoré čítali deťom zo svojej obľúbenej knižky. Po podujatí sme mu položili pár otázok.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Michal Fiala (Účastník interview)
Akcia: Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 05. 12. 2017
Newsletter
Detská knižnica