Rekonštrukcia knižnice 2011 - 2012

O knižnici / Knižnica bez bariér / Rekonštrukcia knižnice 2011 - 2012

Vďaka úspešnému projektu Regionálneho operačného programu Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií sa budova mestskej knižnice dočkala rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá priniesla veľa pozitívnych zmien.
Rekonštrukčné práce, ktoré sa začali v septembri 2011 a trvali do marca 2012, zahŕňali opravu strechy, výmenu presklených okien, rekonštrukciu kotolne a zateplenie fasády, čím sa znížila energetická náročnosť budovy.
Významným prínosom sa stal novovybudovaný 10-miestny osobný výťah, vďaka ktorému sa knižnica stala bezbariérovou. Naše služby tak môžu využívať aj imobilní občania a prístup ku knihám výťah uľahčuje aj rodičom s kočíkmi či seniorom.

Rekonštrukciou budovy knižnice sa zlepšili technické, estetické a interiérové podmienky pre poskytovanie knižničných služieb v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva a zároveň sa utvorili predpoklady na rozvoj nových druhov pre občanov mesta i regiónu.

 

Newsletter
Detská knižnica