11.10.2018

Deň pre detskú knihu

Vo štvrtok 11. októbra sa v priestoroch knižnice uskutoční celoslovenský seminár určený predovšetkým pedagógom a knihovníkom s názvom Deň pre detskú knihu. Ten prinesie nové teoretické poznatky v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti, rôzne inovatívne nástroje a metódy formovania čitateľských návykov detí mladšieho školského veku, prezentácie čitateľský aktivít a workshopy, prostredníctvom ktorých si budú môcť účastníci svoje teoretické znalosti vyskúšať aj prakticky. Seminár, ktorý začína o 8.00 hodine registráciou účastníkov, organizuje Mestská knižnica mesta Piešťany vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.
Detská knižnica