Pribudli nám nové knižky

Mestská knižnica mesta Piešťany veľmi aktívne využíva rôzne dostupné možnosti na podporu svojich projektov. Vďaka úspešnosti v rôznych grantoch môže realizovať množstvo významných podujatí pre širokú verejnosť. Pritom nejde len o podujatia či festivaly.

Jedným z významných projektov piešťanskej knižnice podporených z verejných zdrojov v roku 2016 je aj projekt "Knižnica - zdroj informácií", zámerom ktorého bolo zabezpečiť a rozšíriť rozsah a kvalitu knižničného fondu, ktorý je nevyhnutný pre budovanie znalostnej spoločnosti. Mestská knižnica mesta Piešťany získala z programu Fondu na podporu umenia "AKVIZÍCIE NADOBUDNUTÉ S FINANČNOU PODPOROU FONDU" čiastku 5 000 EUR, vďaka ktorej mohla nakúpiť nové knižné tituly. Do knižničného fondu piešťanskej knižnice tak pribudlo 549 kníh zakúpených za túto sumu.

Nové tituly sú určené pre rôzne vekové, záujmové, vzdelanostné, sociálne, ba i národnostné skupiny čitateľov. Ako sa ukázalo, o nové prírastky v knižničnom fonde je medzi čitateľmi veľký záujem, čo bolo účelom celého projektu.
Detská knižnica