Rekonštrukcia osvetlenia

Od pondelka, 13. januára 2020, prebieha v mestskej knižnici realizácia projektu Priestor pre budúcnosť II. Jeho zámerom je pokračovanie revitalizácie, skvalitnenia a modernizácie knižnice redizajnom osvetlenia na Oddelení pre dospelých čitateľov. Osvetlenie bolo zrealizované ako súčasť stavebných prác pri stavbe budovy v rokoch 1984 – 1988. Svetlá v hliníkovom strope boli nevyhovujúce a finančne náročné na údržbu. Realizáciou projektu sa zlepšia technické, estetické i pracovné podmienky na poskytovanie knižnično-informačných služieb, budú vyriešené súčasné problémy knižnice súvisiace s osvetlením Oddelenia pre dospelých čitateľov - vysoká energetická náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia výpožičných priestorov, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, zlepší sa technický stav osvetlenia v knižnici a zabezpečíme efektívne využívanie energie. Pôvodný podhľad bude nahradený podvesenou kovovou konštrukciou, na ktorej budú umiestnené svietidlá a zároveň bude tvoriť vedenie pre svetelné obvody. 

Projekt rekonštrukcie sa realizuje vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Mesta Piešťany. K spolupráci sme prizvali významného a oceňovaného piešťanského dizajnéra Mgr. Art. Michala Staška a odborne spôsobilých technikov zodpovedných za vypracovanie projektovej dokumentácie. Cena za zhotovenie celého diela je 65, 998, 90 Eur. Realizátorom rekonštrukcie je Stavebná spoločnosť Raving, a.s. 

Počas rekonštrukcie budú výpožičné služby prebiehať v obmedzenom režime na prízemí, v priestoroch bývalého internetového strediska, kde sú zároveň záujemcom k dispozícii aj internetové služby. Podujatia pre deti a výmeny kníh z fondu detského oddelenia budú poskytované vo výstavných priestoroch knižnice. Zároveň nie je možné realizovať objednávky z voľného výberu a takisto rezervácie prostredníctvom konta čitateľa cez on-line katalóg. Knižnica tiež upozorňuje, že pre stavebné práce je zatvorená aj Múdra ponorka. Čitatelia a návštevníci môžu knižnicu navštíviť počas bežných otváracích hodín a to aj počas rekonštrukčných prác, ktoré budú trvať pravdepodobne do 10. februára 2020.
Newsletter
Detská knižnica