Rozširujeme knižničný fond

Učíme sa čtením – to je názov jedného z úspešných projektov Mestskej knižnice mesta Piešťany, ktorý realizujeme v roku 2018. Už od mája obohacujeme náš knižničný fond dielami českých autorov, pôvodnou, prekladovou, umenovednou, odbornou a spoločensko-vednou literatúrou a výberovými prekladmi významných diel cudzojazyčnej literatúry do češtiny. Týmto projektom chceme priblížiť  príslušníkom českej menšiny, ale aj slovenským deťom a mladým ľuďom hodnotné diela českej literatúry z krajiny, ktorá nám je historicky i kultúrne blízka. Realizáciou projektu Učíme sa čtením podporujeme národnú identitu a rozvoj materinského jazyka detí a dospelých patriacich k českej menšine. Projekt trvá do konca roka 2018 a realizuje sa s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULT MINOR.
Newsletter
Detská knižnica