13.10.2017

S deťmi o citlivých témach

Spisovateľ Daniel Rušar sa vo svojich knihách  „Kamzíkův velký skok“ a „Vlk a tma“ dotýka  tém  veľmi citlivých pre dieťa. V prvej knihe je to téma smrti blízkeho, v druhej dominuje detský strach z tmy.  Autor je vo svojom profesionálnom živote poradcom osobného rozvoja a tak vie poradiť nielen deťom, ako prekonať tieto traumy. Preto bude určite zaujímavá prezentácia jeho kníh nazvaná Skok do tmy, na ktorú vás pozývame v piatok 13. októbra 2017 o 9.00 h.  Autorovi bude robiť spoločnosť ilustrátor jednej z jeho kníh Ľuboslav Paľo.
Detská knižnica