Spomienka na Ivana Stodolu

V týchto dňoch si pripomíname 130. výročie narodenia  významného slovenského dramatika a spisovateľa doc. MUDr.  Ivana Stodolu.

Ivan Stodola sa presťahoval do Piešťan v roku 1954. Najprv tu pracoval ako lekár zdravotníckej výchovy a osvety Okresného ústavu národného zdravia, avšak ani nie o celý rok nastúpil do dôchodku a venoval sa literárnej tvorbe. Počas rokov prežitých v Piešťanoch  písal knihy spomienkového, autobiografického charakteru (napr. Bolo ako bolo; Náš strýko Aurel; Z každého rožka troška a ďalšie).

Stodola sa v Piešťanoch aktívne zapájal do spoločenského a kultúrneho života. Bol čestným predsedom MO Matice slovenskej v Piešťanoch. V roku 1969 pri príležitosti osláv 50. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika predniesol na spomienkovom večere v liečebnom dome Slovan prejav. V Piešťanoch žil až do svojej smrti.

Počas svojho života v Piešťanoch patril Ivan Stodola k vášnivým čitateľom i k pravidelným návštevníkom mestskej knižnice. Jeho dom na Námestí SNP je dnes označený pamätnou tabuľou s bustou a jeho meno nesie aj jedna z piešťanských ulíc.
Detská knižnica